Bazénová chémia

Bazén sám o sebe neláka na kúpanie pokiaľ nie je krištáľovo čistá voda. Ak chceme mať počas celej kúpacej sezóny čistú a hygienicky nezávanú vodu musíme sa o vodu starať, a to aj bazénovou chémiou, aby sme docielili efekt ideálnej hodnoty pH : 7,00 - 7,4 a ideálnej hodnoty chlóru : 0,6 - 1,0.Pre docielenie ideálného stavu používame rôzne chemické prípravky - napríklad :

Bazénová chémia

BST - Bazénové super tablety sú pevné tablety s viac než 80 % aktívného chlóru.Zabezpečujú prevenciu voči riasam, zabezpečujú vločkovanie.Tablety sú stabilizované proti rýchlému uvoľňovaniu chlóru vplyvom pôsobenia slnka a tepla.Rozpúšťajú sa veľmi pomaly.

Bazénová chémia

pH - Plus granulát - zvýšuje hodnotu pH v bazénovej vode z kyslej na ideálnu hodnotu.

Bazénová chémia

Floccer II - Flokutačný prípravok pre zvločkovanie - naviazanie jemných nečistôt. Je určený pre odstránenie jemných nečistôt a kalov z bazénu. Prášok sa rozmieša v nádobe v stanovenom pomere a vyleje rovnomerne na hladinu , alebo sa vleje priamo do skimera.Účinkuje 10 hodín bez spustenej filtrácii.

Tester

Aby sme vedeli zhodnotiť hodnotu pH a hodnotu chlóru v bazénovej vode a tým aj čistotu a kvalitu vody v bazéne použijeme kvapôčkový tester.