ČOV

          Domové čistiarne odpadových vôd sa používajú hlavne pre riešenie odpadových vôd pre rodinné domy , chaty , chalupy , menšie rekráčne zariadenia a prevádzky, všade tam kde nie je riešená vonkajšia kanalizácia a je z hľadiska vodohospodárského konania možnosť umiestnenia ČOV.

          Čističky odpadových vôd dodávame vo forme celoplastových nádrži. Nádrž a technologická vostavba čistiarne sú vyrobené z polypropylénu a tvoria kompaktný celok. K samotnej nádrži patrí dúchadlo, ktoré je umiestnené mimo čističky, buď v blízkom objekte, alebo je umiestnené v polypropylénovej nádržke v blískosti čističky.        

K stiahnutiu

       Veľkosť čističky je navrhnutá podľa denného objemu spláškových vôd. Čistiarne odpadových vôd sú napájané k objektu resp. od objektu kanalizačným potrubím, ktoré ústi do čistiarne v určitej hĺbke. V zhľadom na hĺbku umiestnenia odpadového potrubia je čistička upravená výškovo, alebo prítok do čističky je riešený prečerpávaním. 

       Čistička odpadových vôd má mnoho pozitív , ako napr. nízke stavebné náklady , dlhá životnosť, jednoduché prevádzkovanie, minimálnaobsluha a údržba, ľahká manipulácia, vodotesnosť, funkčnosť, tichý chod, bezzápachová prevádzka atď.