Výstelky jestvujúcich betónových jímok

       Výstelky betónových jímok a nádrži, alebo iných objektov slúžia na zabezpečenie vodotesnosti betónových a iných konštrukcií pomocou vhodných plastových fólii.

       Výstelky možno aplikovať v konštrukciách rôzného tvaru.

       Použitie výstelky pri zatrávnenej streche.