Kade - vane

       Kade sú nádoby v hornej časti otvorené - neuzavreté ( vane ) a slúžia na uskladnenie média rôzného druhu.

       Sú vyrábané z plastového materiálu - polypropylén - copolymér. Uvedený materiál má veľmi dobrú chemickú odolnosť aj pri vysokých teplotách média, dlhú životnosť a vzhľadom na nízku objemovú hmotnosť je z  výrobkom dobrá manipulácia.