Kanalizačné šachty pre tlakovú kanalizáciu

          Tlakové kanalizačné šachty s príslušenstvom dodáva naša firma na základe dopytu zákazníkov pre lokality, kde je navrhnutá tlaková kanalizačná sieť. Sú to prípady , kde nie je možné riešiť odpadovú vodu klasickou gravitačnou kanalizáciou.

K stiahnutiu

Tlaková kanalizácia - odvádzanie spláškových vôd pomocou čerpadiel tlakovým potrubímdo gravitačných kanalizačných sieti, alebo čistiarni odpadových vôd.                                                    Ako je vidieť z prvých obrázkov veľkosť tlakových kanalizačných šácht je rôzna. Vyplýva to z faktu, že naša Firma vyrába tieto šachty na mieru pre zákazníka podľa jeho konkrétnych špecifík. Veľkosť šácht, resp. výška vychádza z potrebnej napočítanej a navrhnutej aktívnej zóny šachty, uloženia a veľkosti ( priemeru ) prívodného potrubia od objektu smerom k šachte, ako aj od ďalších skutočností ako sú : situovanie šachty, možnosti napojenia el. prúdu, orientácia výtlaku a vývodu el. káblov zo šachty k el. rozvodnej skrinke atď. Ďalej je potrebné vedieť, aké zariadenie ( kálové čerpadlo ), s akým výkonom je potrebné pre danú lokalitu a miesto napojenia inštalovať v šachte. Ak Vás zaujíma postup pri riešení odpadových vôd pomocou tlakovej kanalizácie podrobnejšie , otvorte si súbor PDF - Pokyny TK a Schému TKŠ.

K stiahnutiu