Kanalizačné revízne šachty

       Gravitačné , revízne kanalizačné šachty sú neodmysliteľnou súčasťou kanalizačných sieti. Ich využitie je zrejme aj zo samotného názvu, kde "gravitačná" predstavuje odvádzanie spláškových vôd samospádom a "revízna" prezentuje možnosť kontroly odpadových rúr z vnútra cez tzv. čistiaci kus. Kanalizačné šachty sa umiestňujú zpravidla v miestach pripojenia prípojok, či odbočiek, alebo na trase kanalizačného potrubia, kde je veľká vzdialenosť bodu napojenia na vstupe a bodu napojenia na výstupe.

       Šacht, ako súčasť kanalizačnej sieteslúžia, ako uzol pripájania a kontroly potrubia pri odvádzaní spláškových vôd z rodinných domov, bytových objektov , nižšej stavebnej vybavenosti, vyššej stavebnej vybavenosti , primyselných a poľnohospodárskych objektov.

       Naša spoločnosť vyrába kanalizačné šachty z polypropylénu priemeru 800mm x výška - podľa potreby - šité na mieru pre odberateľa. Tieto šachty sa dodávajú, ako celoplastový komplet s vodotesnými prechodmi predpripravenými presne podľa potreby napojenia . Súčasťou je čistiaci kus , prípadne v šachte môžeme napojiť spätnú klapku. Na rozdiel od niektorých konkurenčných šácht naše šachty majú vodotesné prepojenia potrubí v samotnej šachte, ktorá je čistá, vodotesná, môžete do nej vojsť pre kontrolu potrubia bez toho, aby ste mali obavu zo zápachu.

Postup pri objednávaní výroby kanalizačnej šachty - Odberateľ zmeria hĺbku uloženého kanalizačného potrubia od úrovne upraveného terénu  po hornú hranu odpadovej rúry  v mieste osadenia šachty a zistí vonkajší priemer tejto rúry. S týmito vstupmi nás navštívy. Ďalej potrebuje vedieť orientáciu všetkých rúr, prípojok ich priemery, ktoré budú cez šachtu prechádzať. V prípade, ak chce odberateľ objednať výrobu šácht podľa projektu , môže tak urobiť vtedy, ak spoločne prejdeme projektovú dokumentáciu zdravotechniky a spoločne sa dopracujeme k zjednodušenému nákresu šácht,ktorý si potvrdíme a na základe, ktorého šachty vyrobíme.  Pred objednaním si môžete prečítať prílohu v PDF súbore o spôsobe objednania, až po pokyny k osadeniu šachty.