Bazénove zastrešenia

       Bazénové zastrešenia slúžia na prekrytie exteriérových bazénov. Účel zastrešenia je jednoduchý. Máte bazén a neustále zmeny počasia Vám znemožňujú kúpať sa vo Vašom novom úžasnom bazéne. Sústavne Vám znečisťujú vodu mechanické nečistoty, ktoré poletujú v ovzduší. Voda sa Vám odparuje a je potrebné doplnenie vody v bazéne. Ešte sme nespomenuli dôležitú záležitosť - únik energie. Všetky tieto negatíva odstránite zastrešením bazénu,v ktorom si predĺžite kúpanie na 7 mesiacov v roku. Nebudete sa zamýšľať, či je vonku chladnejšie, či fúka vietor, prší . Budete venovať oveľa menej času čisteniu bazéna a znížite náklady na chemickú úpravu vody. Vynaložíte menej finančných prostriedkov na ohrev vody v bazéne ( v zastrešenom bazéne máte rádovo o 5 -10 " C teplejšiu vodu ). Znížite odparovanie vody.Z bezpečnostného hľadiska - ochrana detí pred pádom do bazénu ( možnosť uzamykania zastrešenia ), ochrana  pred UV žiarením. Možnosť kompletného odsunutia zastrešenia a kúpanie sa pod šírim nebom.  Celkovo budete prežívať kvalitnejšiu pohodu kúpania.

Konštrukcia  zastrešenia bazénu -  Nosné prvky zastrešenia bazénu tvoría zliatiny hliníka s povrchovou úpravou - elox, alebo úpravou imitácie dreva. Táto nosná konštrukcia je použitá v čele , zadnej stene a samotnej hornej konštrukcii zastrešenia. Výplň medzi týmito nosnými prvkami tvoria tvarované polykarbonátové komôrkové dosky hr. 10 mm - UV stabilizované ( môžu byť aj 4 komorové - lexan 5RS ). Segmenty zastrešenia ( horná konštrukcia zastrešenia ) sú ukotvené v pojazdoch. Pojazdové dráhy sú kotvené v priľahlej konštrukcii pri bazéne. Celý systém zastrešenia je teda schopný vzdorovať aj silným vetrom. Zastrešenie je odsúvne. Vstup k bazénu cez čelnú stenu dverami pántovými, alebo vstup cez zastrešenie je možné cez dvere zásuvné.

Typy zastrešena bazénu - Výber tvaru a veľkosti prekrytia bazénu vychádza z požiadavky odberateľa a naších technických možností. Ponúkame nízke prekrytia , stredne vysoké prekrytia, vysoké prekrytia a zastrešenia vírivých vaní.