Žumpy

 
 

Slúžia na zber odpadových vôd z objektov v prípadoch, kde nie je kanalizačná sieť. Naša spoločnosť vyrába žumpy plastové z polypropylénu - copolymér, a to z pravidla v tvare stojatého válca v rôzných veľkostiach podľa potreby zákazníka s predprípravou napojenia k objektu na mieru. Vo väčšine prípadov sú žumpy podzemné. Veľkosť žumpy je daná, resp. je navrhnutá podľa predpokladanej produkcie objemu odpadovej vody v objekte a potreby vyčerpávania žumpy v časovom intervale vyhovujúcom zákazníkovi. Plastové , resp. polypropylénové - copolymér žumpy majú dlhú životnosť , ľahko sa s nimi manipuluje, rýchla montáž , tvarová a rozmerová variabilnosť.

 

Pred objednávaním žumpy je potrebné preskúmať terén , v ktorom bude žumpa osadená - hlavne pomery spodnej a svahovej vody. Dôležité je to z hľadiska osadenia žumpy , či je potrebné ju betónovať, alebo nie. Ďalej , či bude žumpa osadená v spevnenej ploche, alebo v zatrávnenej ploche - toto je dôležité z hľadiska priťaženia nádrže  ( prejazd autom atď. ) a náväzne na to zváženie, resp. posúdenie potreby obetónovania žumpy, a v akom rozsahu.

 

Prídte si pre poradenstvo k nám na Rampovú 1 v Košiciach - máme 15 ročné skúsennosti a ochotu Vám technicky pomôcť a ušetriť finančné prostriedky