Prečerpávacie stanice

       Prečerpávacie stanice, resp. šachty sa navrhujú všade tam, kde je potrebné preklenúť výškový rozdiel čerpaním a dopravou určitého média z bodu A do bodu B. Jedná sa hlavne o spláškové odpadové vody, dážďové, užitkové , pitné vody a iné média.

       Prečerpávacie stanice, šachty, či čerpacie stanice sú kompaktné objekty, ktoré spĺňajú určité technické požiadavky odberateľa. Naša spoločnosť vyrába čerpacie stanice z polypropylénu na mieru a zariaďuje ich potrebným vybavením na zabezpečenie čerpania média podľa potreby.

       Pri úvahe objednania čerpacej stanice je potrebné vedieť, aké médium chceme prečerpávať, do akej vzdialenosti, aký výškový rozdiel budeme prekonávať, kde sa budeme napájať ( napr. do gravitačnej kanalizačnej siete navrtávacím pásom, do čistiarne odpadových vôd, do akumulačnej nádrže atď.), o aký objem média sa bude jednať a za akú časovú jednotku bude potrebné toto množstvo prečerpávať, prípadne, v akých intervaloch. Základnou východzou otázkou ostáva - v akej hĺbke predmetné médium bude vstupovať do čerpacej stanice vzhľadom na upravený terén, a na akú prípojku sa pri vstupe do čerpacej stanice bude potrebné napájať ( primer a typ rúry ).