Technické nádrže

       Technické výrobky z plastu sú špeciálne atypické výrobky  vyrábané na mieru pre odberateľov so špeciálnými požiadavkami. Jedná sa o výrobky, ku ktorým odberateľ pri objednávaní predkladá presnú špecifikáciu a technickú dokumentáciu. Medzi technické výrobky radíme aj nádrže z polypropylénu , ktoré majú vynikajúcu chemickú odolnosť a sú určené na uskladnenie kyselín a zásad.

       Tvar výrobkov je rôzny, ale limitovaný možnostiami tvarovania východieho materiálu - polypropylénovými doskami a lisovaných plastových výrobkov. 

       Možnosti použitia sú veľmi široké - od domácnosti cez priemysel a poľnohospodárstvo.

       Výrobky sa ďalej uplatňujú všade tam, kde nie je možné použiť iný materiál, ktorý nie je schopný dlhodobo odolávať rôznym zásaditým a kyslím kvapalinám, prípadne v kombinácii s vysokou teplotou.