Postup montáže bazénu

       Na základe požiadavok odberateľa sa odsúhlasí s dodávateľom - Polykomp - veľkosť, tvar, technológia a ostatné súčasti dodávky bazéna. Dodávka zpravidla obsahuje bazénovú škrupinu - káď, bazénovú technológiu, šachtu pre bazénovú technológiu, ostatné požadované súčasti bazénu, monáž,  dopravu, dozor pri zásadných prácach odberateľa ( betónovanie vane bazénu ), skúšku, poučenie.

       Podľa pokynov dodávateľa odberateľ zabezpečí prípravné práce, ako aj samotnú stavebnú časť. Jedna sa hlavne o výkopové práce vrátane výkopu pre technologickú šachtu, realizácia základovej ŽB dosky, pokládka tepelnej izolácii - extrudovaný - tvrdený polystyrén, obetónovanie bazénovej škrupiny po napustení vody v bazéne a v závere uloženie podlahovej krytiny v náväznosti na bazén.

Postup III.

Postup IV.